• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Ošetrovateľská starostlivosť


Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s krátkodobým, či s trvalým zdravotným problémom zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. 

Priamo v našom zariadení sa  poskytuje odborná psychiatrická starostlivosť, ktorá je zabezpečovaná primárom psychiatrického oddelenia nemocnice Svet Zdravia Rimavská Sobota MUDr. Petrom Korcsogom, pravidelnými návštevami a vyšetreniami.

Odborná starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom odborných vyšetrení, resp. hospitalizácie v odborných zdravotníckych zariadeniach, ktoré  zabezpečujeme prevozom sanitkou do príslušných zdravotníckych zariadení.

Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme slobodný výber lekára našich obyvateľov. Taktiež pri zabezpečovaní liekov,  zdravotných pomôcok  a  zdravotníckeho materiálu si každý obyvateľ môže slobodne zvoliť ich poskytovateľa, prípadne si ich môže zabezpečovať sám alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov.